Debiteuren risico analyse

Debiteuren risisco analyse

De beoordeling van het debiteurenrisico is de waarschijnlijkheid, over een periode van 12 maanden, dat een onderneming in staat zal zijn haar financiële verplichtingen na te komen, zoals verplichtingen tegenover een tegenpartij. De beoordeling wordt berekend op basis van zowel typische financiële kenmerken zoals financiële soliditeit, winstgevendheid, betalingservaring en vorderingen van derden, solvabiliteitsratio’s als kwalitatieve gegevens zoals de bedrijfsomgeving en het management van de onderneming.

De beoordelingsschaal loopt van 0 (onderneming in gebreke) tot 10 (de best mogelijke beoordeling). Wilt u een gratis debiteurenrisico-analyse ontvangen van uw grootste klanten of prospects? Vul dan het formulier hiernaast in en wij sturen u de kredietwaardigheidscheck naar uw mailbox.

Let op! Deze check is niet bedoeld voor een kredietwaardigheidscheck op uw eigen onderneming.

Gratis check aanvragen