Gespe­cialiseerd

in zek­er­heid!

ZEK­ER­HEID

Incasso

U heeft alles al geprobeerd maar uw afne­mer weigert aan zijn betal­ingsver­plicht­ing te vol­doen?

Neem dan con­tact op met Delta Credit Man­age­ment en wij zor­gen voor een gespe­cialiseerde incas­sopar­tij die past bij uw problematiek.

Wij bemid­de­len in één­ma­lige incasso-​opdrachten of een

per­ma­nente online toe­gang tot een gerenommeerde

incas­sopar­tij die u, wan­neer u dat wenst, kunt inschake­len. Dit kan tevens een goede aan­vulling zijn op een

han­delsin­for­matie overeenkomst!